VAROVÁNÍ - dodatek I.

V souvislosti s již uveřejněným Varováním ze dne 2. 9. 2015, jež se týká současného dění v Evropě a z toho vyplývající potřeby upřednostnit morální hodnoty, předkládáme zde soupis počátečních kroků, které považujeme za naléhavé a nezbytné uskutečnit:

1) Zastavení účasti armády ČR v jakýchkoliv zahraničních misích (vyjma mírových misí pod záštitou OSN).

2) Ukončení jakékoliv podpory napětí (politické vměšování, finanční podpora zájmových skupin, dodávky zbraní) v lokalitách, v nichž hrozí nebo dokonce již probíhají otevřené vojenské konflikty – vypracovat právní rozbor na možné vyhlášení neutrality státu s neúčastí ve všech vojenských paktech.

3) Přesun armádních aktivit na hranice České republiky za účelem preventivní ochrany hranic.

4) Příprava legislativních kroků pro vytvoření aktivních záloh tzv. „domobrany“.

5) Přijímání zahraničních občanů nacházejících se v nouzi (utečenci, političtí emigranti) umožnit výhradně prostřednictvím ambasádních míst ve světě (aktuálně kupř. Turecko – Ankara, Egypt – Káhira atd.). Vytvoření odborných skupin pro spravedlivé posuzování žadatelů v místě ambasád. Bez povolení z těchto míst musí být každý příchozí považován za osobu překračující právní řád České republiky, vůči níž lze uplatnit okamžité vyhoštění.

6) Odmítnutí jakéhokoliv nátlaku ze strany Evropské unie za účelem přijímání migrantů bez prokazatelných důvodů ohrožujících dané osoby na životě. (Evropská unie není přece protektorátním územím, kde by nebylo možné svobodně uplatňovat právní legislativu a svrchovanost jednotlivých států.)

7) Zvážení spolupráce na rovině smluv a úmluv Evropské unie, pokud tyto zásadně ostatní státy nedodržují nebo ČR prokazatelně poškozují.

8) Začít nová jednání na rovině bilaterálních vztahů a smluv se sousedními zeměmi na principu legislativní svrchovanosti a suverenity České republiky.

9) Uplatňovat maximálně pravidlo pomáhat potřebným na půdě jejich rodné země – iniciovat v OSN možnost urychleného vzniku utečeneckých táborů v místech bezpečnostních zón, které budou vytvořeny společnými mezinárodními silami (viz. Modré přilby).

10) Na půdě OSN podporovat programy pomoci konflikty postiženým národům výhradně skrze investice a rozvojové programy; zásadně odmítat návrhy řešení vojenskou silou. (Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.) Současně maximálně ekonomicky izolovat režimy, které podporují či samy uplatňují násilné, nelidské jednání vůči lidu. Absolutní zbrojní embargo vůči těmto zemím a režimům.

Naplňování soupisu těchto kroků považujeme jako nutný základ pro cestu k řešení současné situace, která se stává ve své problematice každodenní stresující náplní myšlenek milionů lidí. Je to řešení situace, která ve své nepřirozené disproporci zájmů jednotlivých velkých a malých států Evropské unie hrozí přerůst v blízké budoucnosti v sociálně a bezpečnostně neudržitelný hazard.

Naplnění shora uvedených kroků považujeme za moudrost čerpanou z historických zkušeností (nikoliv pud sebezáchovy ani projev xenofobie), a především moudrost poznávanou z dokonalých Božích zákonitostí, které pracují ve vesmíru a drží jej po miliardy let ve stále existujícím stavu funkčnosti.

Pravá láska je láska, která nevede k sebezničení, ale naopak v té nejvyšší přísnosti pozvedá vše k rozvoji vlastních sil, z nichž jedině může vzejít vzestup a rozmach jedinců, národů i celé planety Země.

Česká Konference

Rada Občanského Sněmu ČMS

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn