Živé vysílání 16.března 2016


Eliška Müllerová - učitelka v nové základní škole Montessori v Krásné Lípě, Hana Bronišová  - učitelka soukromé školy v České Lípě pohovořily o alternativním vzdělávání ze svých zkušeností. RNDr. Marian Kechlibar, PhD. v pořadu "Na západní frontě klid." se podělil o nové informace z Německa, které se dotýkaly voleb a jejich vlivu na další evropské dění. Doc. Mgr. Petra Žantovský, Ph.D. si vzal na mušku ožehavé téma xenofobie. Petr Broniš – muzikoterapeut, hudebník a výrobce hudebních nástrojů z České Lípy pohovořil o vlivu hudby na děti i dospělé, včetně živého hudebního vstupu s moderátorem Karlem Křížem.

 

 

 Záznam z vysílání České Konference – 16.3.2016

Vysílání ČK se tentokrát uskutečnilo z kavárny HOSANA - Cafe, která všechny hosty přivítala svou jedinečnou atmosférou a příjemným prostředím.  Směs hudby, příjemného šumu a cinkání šálků navodila hned v úvodu pohodovou kavárenskou atmosféru. Šlo o první vysílání tzv. z terénu, mimo pražské studio. Mobilita umožňuje větší flexibilitu a přiblížení se zajímavým tématům a hostům. Při poslechu vysílání ČK tak budeme moci být v přímém spojení s mnoha zajímavými městy a místy naší vlasti.

První blok vysílání se zabýval výchovou a vzděláváním. Kdo z nás by nevzpomínal na školní léta a na to, jak ovlivnila náš život. Hosty na toto téma byli dvě učitelky. Paní Eliška Müllerová ze základní školy v Krásné Lípě se vydala cestou způsobu vyučování, které staví své základy na vztahu učitel – žák. Jde o typ školy zavedený Marií Montessori. Jedním z principů této metody je např. to, že učitel vždy nemusí být vždy tvůrcem všeho, ale je spíše jakýmsi průvodcem, který vytváří bezpečné prostředí, ve kterém hlavní roli hrají samotní žáci. Paní učitelka popsala průběh školního vyučovacího dne. Nic není organizováno předem, víceméně z naladění a přístupu dětí samo vyplyne, jak bude vyučování probíhat. Otázkou mnohých by bylo, zda tento systém nemůže být dětmi zneužíván, mají-li takovouto volnost. Paní Müllerová však potvrdila, že tomu tak není, naopak je denně svědkem toho, že děti samy projevují zájem o učení a vzájemně si pomáhají. Projekt školy Montessori v Krásné Lípě se začal formovat přibližně před rokem a dále se rozvíjejí možnosti, jak zapojit třeba i rodiče, kteří svými dovednostmi mohou obohatit práci s dětmi.  Diskuse se kromě jiného zaměřila i na to, jací vlastně jsou lidé, kteří dají své dítě do tohoto typu školy či s jakými překážkami se museli zakladatelé této alternativní třídy potýkat, např. s požadavky na vzdělávání učitelů apod. Do diskuse o školství se dále zapojila paní Hana Bronišová, která je učitelkou soukromé školy v České Lípě, která pracuje i s postiženými dětmi. Sdílela své zkušenosti a porovnávala dobu nedávno minulou se současnými možnostmi učitelů.  Poukázala na potřebu osobnostního vzdělávání učitelů, tedy i většího tlaku na schopnosti učitelů, jelikož to je oblast, která není současným systémem celistvě vyžadována. Obě učitelky zodpověděly spousty dotazů , např. na téma učitel a přísnost, dodržování pravidel, šikany obracející se již i vůči učitelům, morální hodnoty a úcta, hodnota vzdělání ve světle současné modly – „peněz“. Velmi zajímavé bylo také přiblížení výukových pomůcek používaných v obou školách, mezi kterými nechybí např. ani různé hudební nástroje. V rozhovoru zaznělo i pozvání do těchto škol, aby se každý mohl osobně přesvědčit o jejich zaměření a kvalitách.

Další část byla věnovánav rozhovoru s panem RNDr. Marianem Kechlibarem, PhD. v pokračování pořadu"Na západní frontě klid“ a jeho novým informacím k dění v Německu. Nejprve však byl moderátorem vyzpovídán na téma matematika, kterou má pan doktor opravdu v malíčku, a to zejména o tom, jak se matematiku dobře naučit či alespoň trochu chápat. Po návratu k původnímu tématu došlo k diskusi o čerstvě uskutečněných volbách v Německu. Tyto zemské volby proběhly hned ve třech německých zemích do zemského sněmu. S napětím se čekalo, jak vše dopadne pro zúčastněné strany z hlediska vstřícné imigrační politiky. Nikdy  v minulosti okolní země s takovým napětím nesledovaly zemské volby v Německu. Očekávání byla veliká, mohly přinést proměnu směru německé politiky, k čemuž však nedošlo. Pan Kechlibar nastínil drtivý vliv kancléřky Angely Merkelové na celkovou politickou situaci v Německu. Také hovořil o dalších projevujících se vlivech imigrační politiky, a to nejen v Německu, ale i v ostatních evropských zemí (Rakousko, Řecko, Slovensko). Domnívá se, že řešení je zatím v nedohlednu, naopak se očekává, že současná problematika v Evropě se bude jen prohlubovat. V současné době také vzrůstá  význam postoje Velké Británie ve smyslu euroskepticismu i problematiku přistěhovalectví.

Na doplnění zazněla ze záznamu úvaha Doc. Mgr. Petra Žantovského, Ph.D. na téma xenofobie jako úhlu pohledu na imigrační politiku. Zamýšlí se nad definicí termínu xenofobie jako pojmu, kterým se dnes ohání každý, kdo se chce na téma imigrace vyjádřit.  Jde o jakési zneužívající podsouvání tohoto termínu a jeho zkresleného významu do povědomí lidí. Termín se tak totiž často zaměňuje s „obyčejným odporem“ obyvatelstva vůči možným důsledkům imigrace, který povětšinou nemá nic společného s rasismem a nesnášenlivostí. Situaci dokreslil popisem zamlčování informací před veřejností, postupy médií a zneužívání obav obyvatelstva.

V závěru vysílání pak došlo k úžasné  proměně atmosféry díky poslednímu hostu, panu Petru Bronišovi, který je muzikoterapeutem, hudebníkem a výrobcem hudebních nástrojů. Muzikoterapie je zabývání se hudbou, která léčí. Hudba odedávna harmonizovala a léčila. Podstata člověka si v životě vždy dokáže najít to, co je pro něj podstatné. Pro pana Broniše je tou podstatou hudba, která jej sice provázela díky rodičům od dětství, ale teprve v dospělosti ji pro sebe objevil jako svůj osud. Říká, že muzikoterapie je otvírač cesty, na které se pak dá pokračovat dále. Lidé jsou „znějící“ bytosti. Každý je tím tedy uschopněn k vědomému tvoření, které může dále rozvíjet. Pan Broniš také inspirativně zahrál na svou kytaru, moderátor Karel Kříž se připojil se svou fujarou. Hudební nástroje jsou zprostředkovateli pro hovor duše. 

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn