Vysílání 13.dubna 2016

Milan Vidlák – šéfredaktor časopisu Šifra rozvinul zajímavou diskusi o současném vlivu mainstreamových médií,  o stěhování národů i časopisu samotném v pořadu „Šifra měsíce“.  

RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D. - v pravidelném pořadu "Na západní frontě klid" poodhrnul roušku   Nizozemského referenda k asociační dohodě s Ukrajinou, poukázal na vliv obvinění německého satirika kvůli písni proti tureckému prezidentovi Erdoganovi na imigrační politiku a mnohé další. Jaroslav Kuchař – nový host zprostředkoval pohled Z hlubší perspektivy na touhu po svobodě v kontrastu ke strachu, zmínil, proč se světoví vládci vždy báli spojení vědy a víry, a podělil se o svůj názor na možné nastartování změn v současném dění. 

 

Záznam z vysílání České Konference – 13.4.2016

Vydavatel  a šéfredaktor necenzurovaného časopisu Šifra, pan Milan Vidlák, s pořadem „Šifra měsíce“ rozehrál v dialogu s moderátorem panem Karlem Křížem široký rozsah témat, která však jsou svým významem propojená a ve většině rovněž obsažena v právě vydaném čísle Šifry. Jedním ze stěžejních témat byl vliv mainstreamových médií, ale již s poznáním toho, že lidé začali registrovat určité podbízení a pozlátka současných informací. Techniky mediální manipulace se však zdokonalují, a proto by se lidé měli naučit filtrovat, rozpoznávat, porovnávat a vše vždy zkoumat sami z různých úhlů pohledu, tj. poskládat si vlastní mozaiku poznání. Upozornil, že totiž ani altenativní média nemusí být vždy objektivní. Kromě jiného také pohovořil o knize Václava Klause s názvem „Stěhování národů“. Tento spíše kontroverzně vnímaný politik ji napsal ve velmi střízlivém duchu. Udržel nadhled a popsal aspekty migrace v takovém rozsahu, že by bylo možné knihu vnímat jako určitý manuál pro tuto problematiku. Pan Vidlák rovněž komentoval současnou imigrační krizi ve smyslu otázky  - na koho se vlastně máme zlobit? Na migranty, na politiky nebo spíše sami na sebe? A jak to bude dál? Zmínil i další zajímavé osobnosti, např. Nikolaje Starikova, ruského spisovatele a politologa a jeho knihy „Geopolitika“ a „Moc“, ve kterých krom jiného propojuje historii se současností  a odhaluje taktiky informační války, boje o zdroje a moc. Dále bylo hovořeno o článku v časopisu Šifra „Orwell by se divil“, týkající se způsobů mediální manipulace, systému kontroly myšlení, o hřišti, které vymezil systém. (pozn. – Georg Orwell, spisovatel, autor románu „1984“¨o taktikách Velkého bratra).   Zaznělo i jméno Antona Smataníka, slovenského novináře, který se zabýval tématem kriminality mladistvých, tzv. juvenilní justice, která se však v dnešním smyslu projevuje odebíráním dětí biologickým rodičům na základě pro nás nepochopitelných důvodů. Jde o nový fenomén, projevující se ve velké míře a nedovolatelnosti  zákona např. v Norsku.

Druhý host, pan RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D., ve svém pořadu  „Na západní frontě klid“ se zamýšlel nad tím, zda již pomyslný pohár krize přetekl. Stojíme na strmém kluzkém svahu? Seznámil posluchače např. s vývojem situace utečenecké krize v Německu tentokrát z pohledu zneužívání přistěhovalců různými gangy, což připomíná situaci odehrávající se již v 70. letech, kdy do Německa přišla přílivová vlna migrantů z Libanonu. Z arabských velkorodin se rekrutují zločinecké klany, které verbují nové imigranty pro špinavou práci, třeba i pro vraždy politiků. Celková situace z hlediska bezpečnosti obyvatelstva se tak výrazně zhoršuje. Zákon o ochraně státních hranic evidentně ostře kontrastuje se současnou politikou a masivním pronikáním na území cizího státu. Zmínil i postoj naší vlády, hrající si na „zápecníky“ a spoléhající na okolní země jako je Polsko, Maďarsko. Zdůraznil nebezpečí centralizace imigrační politiky a přerozdělování migrantů; bruselští politici jakoby žili a znali jen svou vlastní realitu, stýkají se jen mezi s sebou a nemají zřejmě ponětí, co se ve skutečnosti děje. Pan Kechlibar hovořil také o plánované dubnové schůzce maďarského premiéra Viktora Orbána s Helmutem Kohlem, bývalým kancléřem Německa. V Německu také uzrála krize, která začala odvysíláním posměšné písně o tureckém prezitentovi R. Erdoganovi, a tato vzniklá situace by rovněž  mohla potenciálně vyústit v pád Angely Merkelové. Zmínil i to, jak celkovou situaci vnímá německá veřejnost.  Pohovořil rovněž obsáhle o Nizozemském referendu a důsledcích, které by mohla tamní vládě přinést ignorace jeho výsledků.

Poslední host pan Jaroslav Kuchař, bývalý občanský aktivista, v relaci Z hlubší perspektivy představil sám sebe jako „hledače pravdy a hloubky“.  Byl dotázán, jak vnímá současný stav,  zda současná demokracie je opravdu ještě demokracií. Zamýšlí se nad tím, co by mohlo nastartovat změnu a jakým směrem. Situaci vnímá jako těžkou, imigrace je již projev toho, jak je svět ovládán elitami a jaké cíle se za tím mohou skrývat. Cílem je zabránit rozvoji člověka jako takového. Evropu vnímá jako jedno z posledních  míst, kde je ještě vysoká míra svobody poznávání; je tedy bariérou toho, jak ovládnout svět. Rozvinul téma kolapsu, vývoje lidské civilizace v posledních 200 letech a označil strach jako základní příčinu našeho ohrožení. Spojení vědy a víry je pro mocenské vládnutí nebezpečné, přirozená spiritualita člověka je tedy záměrům a cílům manipulátorů nepohodlná. Dotknul se vývoje českého národa od dob Velkomoravské říše. Považuje náš národ za rebelský, jenž vždy odmítal dogmatismus náboženství,  ale zároveň má vědomí existence něčeho, co nás přesahuje.

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn