Živé vysílání z Brna 27.dubna 2016

Ing. Radek Novotný - autor projektu „Pravda o vodě“ zodpověděl mnoho otázek na téma obchodování s vodou a vyvrátil též některé mýty s tím spojené. Ing. Milan Hemzal – předseda Krajské rady seniorů v Jihomoravském kraji doplnil téma neustálého zdražování vody o další rozměr z pohledu spotřebitelů.  RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D. - v pořadu "Na západní frontě klid“ seznámil posluchače s dalšími děním nejen v Německu, ale i Řecku, Turecku, Francii, Švédsku a dalších zemích. Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel -  bývalý vojenský lékař, který sloužil v Afghánistánu, Kosovu či Bosně,  se dotknul tématu domobrany a bezpečnosti občanů v souvislosti se situací v celé Evropě. Zástupci České Konference a Občanského sněmu ČMS – seznámili posluchače se "Třemi pilíři pro nové spravování a vedení našeho státu"

Plné znění tří pilířů Občanského sněmu ČMS můžete shlédnout zde

 Záznam z vysílání České Konference – 27.4.2016

Vysílání bylo tentokrát mobilní, moderátor pan Karel Kříž se vypravil za svými hosty do Brna. První téma „Pravda o vodě“Ing. Radkem Novotným není běžně veřejně diskutované. Voda je základ života, zdraví, fungování ekonomiky; výčet by byl velice dlouhý. Posluchači byli vyzváni, aby se zamysleli nad tím, co vše pokrývá cena za vodné a stočné. Abychom nejen zaplatili složenky, jednou za čas s údivem zkonstatovali, že je voda zase o něco dražší a dále bez bližšího zájmu otvírali vodovodní kohoutky. Ing. Novotný zároveň předestřel způsob hospodaření s vodou v našem státě, objasnil, komu a za co vlastně platíme, komu voda v našem státě patří a rozdíly mezi vlastníkem vody a provozovatelem vodovodní sítě. Spolupřítomný host pan Ing. Milan Hemzal, předseda Krajské rady seniorů v Jihomoravském kraji se k diskusi přidal z hlediska spotřebitelského a  sdělil burcující částky peněz, které jsou jako zisky z vodného a stočného vyváděny z republiky. Pánové však současně nastínili možnosti nápravy s velmi reálnou šancí na zvrácení tohoto antiproduktivního stavu. Jsou toho názoru, že jsme na dobré cestě k pozitivním změnám. Zdůraznili důležitost veřejného mínění, které se může stát ukazatelem a výzvou pro politiky, kteří mohou ovlivnit stav nevýhodně uzavíraných privatizačních smluv. Posluchači byli vyzváni k návštěvě webových stránek www.pravdaovode.cz, kde si mohou sami ověřit spoustu informací nejen o tomto projektu, ale též o stavu věcí v jejich obci, kraji apod.

Pravidelný host  pan Marian Kechlibar, Ph.D. na pokračování se svou relací  "Na západní frontě klid“ přiblížil spoustou informací neustále se měnící situaci v evropských zemích. Zpravodajství by být muselo skutečně denní, aby bylo neustále aktuální. Zkritizoval postoje a způsoby konání bruselských politiků, kteří jakoby nedorostli svým rolím v již značně veliké koalici. Popsal pokračují vývoj situace v Německu v souvislosti s urážkou tureckého prezidenta písní německého komika. Turecká vláda z nastalé situace spíše těží, a to ve smyslu nátlaku s příchutí vydírání. Vůči Německu  např. v oblasti kultury požadovala zastavení dotací pro koncert německých filharmoniků či požaduje po EU zrušení vízové povinnosti apod. Turecko navíc možná získává dojem, že ostatní země EU nemají zájem o ochranu svých hranic a chtějí, aby  Turci odvedli „špinavou práci“ a drželi běžence ve své zemi. I tato situace možná přispívá k tomu, že politika prezidenta Erdogana směřuje k tomu, že se Turecko opět stává spíše islámskou zemí, kterou ve dvacátých letech minulého století bývalo.  Pan Kechlibar dále vylíčil aktuální předvolební situaci v Rakousku, základem jehož politiky je konservatismus, který vznikl již v době poválečné.  Výsledek souboje dvou zcela protichůdných kandidátů na prezidenta může mít zásadní vliv na okolní země. Střet protiimigračního politika Norberta Hofera s Alexadrem van der Bellen by mohl přinést zvrat v rakouské politice.  Pan Kechlibar dále pohovořil o situaci v dalších zemích , např. Švédsku, Norsku, ale zabrousil i do zámoří, do USA a jejich přípravy na prezidentské volby, kde rovněž může dojít k dramatické změně, jelikož oba kandidáti představují opačné principy. Donald Trump ztělesňuje touhu po změně, oproti tomu Hillary Clintonová symbolizuje vše staré. 

Další host pan Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, bývalý vojenský lékař, tvář iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze, se současné době intenzivně zabývá myšlenkou domobrany, tj. ochrany hranic a potažmo našich domovů. Svou službu v armádě na pozici vojáka NATO chtěl vždy vnímat jako službu vlasti. Postupně se však přesvědčil o opaku, a proto situaci vyřešil odchodem z vysokých armádních funkcí. Uvědomil si spoustu věcí a měl potřebu podělit se o své poznatky, k čemuž přispěla i vyhrocující se situace v Evropě v posledních letech. Dokážeme si představit, že by někdo cizí vstoupil do našeho domu či bytu nebo si postavil stan na naší zahradě a oznámil nám, že zde zůstává? Jaká by měla vlastně domobrana být, jak ji vybudovat, s jakými složkami státu by bylo možné spolupracovat? Pan Obrtel považuje za důležité, aby domobrana byla zakotvena do zákona obdobně jako armáda. Jací lidé by se mohli a měli stát domobranci, jakou průpravou by měli projít, co by měli znát a umět?  Myšlenka domobrany byla představena ve vysílání ČT začátkem tohoto roku, avšak sám pan Obrtel se o vyznění tohoto pořadu vyjádřil, že to bylo „jako z rychlíku“, což  by mohlo ideu domobrany poškodit. Doporučuje znovuzavedení výchovy k brannosti, k občanským a vlasteneckým povinnostem ve školách. Rovněž návrat k dobrovolné skromnosti, tedy vyvarování se nadspotřeby, by vedlo k ozdravení společnosti. Občan se má sát pravým občanem a nebýt jen nástrojem politické garnitury. Bližší informace můžete nalézt i na stránkách www.narodnidomobrana.cz.

 Posledním blokem vysílání byla diskuse zástupců České Konference (Aleš Svoboda) a  Občanského sněmu ČMS (Libor Mikš, Petr Hradil). Společně seznámili posluchače se "Třemi pilíři pro nové spravování a vedení našeho státu“. Objasnili, proč vznikly tyto pilíře. Je důležité podívat se na všeobecnou nespokojenost ve společnosti ve všech souvislostech. Tyto problémy nelze všechny svádět jen na ekonomiku. Lze hovořit i o neuspokojivé morálce, která se rovněž podepisuje na celkové situaci. Česká Konference se již od roku 2009 snaží vstupovat na společenskou scénu s podněty k zamyšlení, např. jaký je skutečný obsah lidského života a v čem spočívají jeho hodnoty. Česká Konference a Občanský sněm úzce spolupracují, jelikož jejich kodexy k sobě mají velice blízko. Obě iniciativy cítily, že bylo třeba formulovat určité teze, jak společně hledat pozvednutí lidského života k vyšší životní rovině. Pánové vysvětlili, co tyto pilíře představují a co obsahují. Jaké hodnoty vlastně vyznáváme jako občané, stát, nebo součást EU? Vše je jaksi rozbité a je důležité se opět přimknout k lidským hodnotám. Pilíře se týkají života politického, kulturního a ekonomického. Dotýkají se práv a svobody, kde však musí vše být vyváženo povinnostmi a osobní zodpovědností. Více se můžete dovědět na www.obcanskysnem.cz.

 

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn