Ideje pro budoucnost

Produkce „vzdělání“ – využívání nových školních postupů, vedoucích k získávání nejen odborných znalostí, ale zejména k předávání „moudrostí, poznání a zkušeností s neměnnou hodnotou“. Tyto znalosti by měly získat co největšího rozsahu uplatnění na rovině sociálního soužití obyvatel.

Největším a nejdůležitějším vývozním artiklem České země by mělo být v budoucí době právě vzdělávání, přinášející především na prvním místě co největší vybavenost pro život u dětí, u mladých lidí, následně tak i u dospělých, v trvalé kreativnosti v myšlení a zkoumání všeho, co naplňuje člověka nejdůležitějšími otázkami.

Základem nového vzdělávání má být touha po poznávání souvislostí. Schopnost vlastního živého, neohraničeného zkoumání. Současně s touto živostí jde ruku v ruce vědomí osobní zodpovědnosti člověka za duchovní a materiální kvalitu jeho vlastního života.

 Produkce „zdraví“ – podpora kvalitního zdravotnictví, využívajícího všechny moderní poznatky vědy, stejně tak, ale současně dokázat čerpat ze všech zkušeností alternativních postupů v léčení nemocí.

Produkce kvalitních potravin bez chemických a genetických úprav (viz. označení BIO) Hospodaření šetrné k životnímu prostředí, využívající nejpříhodnějších přírodních podmínek a znalosti prostředí.

Zaměřit se nově (ideálně 30 – 50% výrobní produkcí státu) na ruční řemeslnou výrobu materiálně i designově kvalitních výrobků s dlouhodobou uživatelskou hodnotou ( kusová, umělecká výroba ) Konkurence na základě všeobecného prospěchu a občerstvující rozmanitosti výrobků jednotlivých regionů.

Podpora optimistického náhledu na život ve všech shora zmiňovaných oborech. Podpora společenské nálady v duchu – „ Vše lze změnit k lepšímu .“ A to jak na celospolečenské, celosvětové rovině, tak zejména na rovině osobní, tedy v rozměru života každého jednotlivého člověka.

Důvěra ve vlastní schopnosti – naděje , plynoucí ze změn uskutečněných na základu poznání moudrosti, čerpané z historických poznatků, ze základů křesťanských a humanistických myšlenek, čerpajících mimo jiného z děl J. A. Komenského.

Česká země se může stát nejen přímým uživatelem shora zmíněných bodů, ale zejména se může stát ve svém vlastním příkladu i jejich volným a přirozeným vývozcem pro celý svět.
Doplňující kroky k rozvoji:

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn