Příručka pro snadnější život

Příručka pro snadnější orientování se v životních situacích, které nás potkávají

Základní východisko správného orientování se v životě, spočívá ve schopnosti „vidění věcí shora“, tedy vidění všeho, co se odehrává okolo nás i v nás z hlediska základních principů. To znamená poznávat všechno, co probíhá vždy zákonitě od toho jednoduchého ke složitějšímu.
Základem dobrého výsledku v jednání člověka je poznání principu prosté jednoduchosti, spočívající ve všem.
I ty nejsložitější situace v životě, obsahují v sobě ve skutečnosti jednoduchý základ, nabízející pomoc pro správné využití sil a schopností člověka.

Je jen na nás samotných, zda usilujeme k dobrému, tedy k principu, jenž nese v sobě radost, mír a harmonii, spravedlnost, soucit, pochopení, posilu, odvahu a touhu chránit čistotu a vznešenost anebo zda směřujeme k protikladům všech zmíněných pojmů.

V každé situaci, v každém okamžiku je možné pro každého z nás volit mezi těmito dvěma cestami: mezi cestou dobracestou cti, nebo cestou pokřivenosti – cestou vnější i vnitřní nečestnosti.
Každý okamžik, kdy zvolíme cestu cti, cestu dobra, otevírá nám síla Života a Světlá síla vzniku a trvání Všehomíra Stvoření a kosmu přístup do své blízkosti.

 

Volíme-li cestu opačnou, cestu nedobrého, pak se nám tato vznešená, nádherná síla vzdaluje a uzavírá se, protože ona je výchozím pólem jedině všeho dobra a nikoliv něčeho jiného.
Každé situaci v našem životě můžeme pozorovat, na které straně se cesta dobra nachází, a na které je její protipól. Při jednoduchém pozorování shora, můžeme i to nejtěžší rozhodování vidět, jako prosté a snadné.
Princip jednání ve smyslu těchto dvou základních rozlišení, dává východisko pro všechny, i ty nejsložitější momenty v životě člověka či společnosti.

Toto vidění souvislostí „shora“ dává člověku snadnou rukověť pro každé rozhodování v životě!

Je lépe dvakráte se rozhodovat, než jednou konat. V tomto poznání je zakotvena i milostivá pomoc vše již vzniklé napravit a změnit k lepšímu přeměnou své vůle k dobrému. Změna k dobrému je v člověku spojena se silou dobra, která dříme v jeho nitru. Ano, v tom nejvnitřnějším nitru každého člověka spočívá dobro! Toto nitro každého člověka usiluje z podstaty svého základního druhu vždy k harmonii, ke štěstí a k dobru. My jsme se jen naučili jej v sobě utlačovat a uzavírat. Každý člověk, jestliže jen chce, může se tedy povznést k ušlechtilosti, moudrosti a přirozené vznešenosti neboť základ dobra k tomu potřebný, nosí si trvale v sobě.

Naučme se jednat ve smyslu poznání všech věcí a dějů v duchu „ vidění shora“ a mnohé se změní urychleně k lepšímu.
Tato změna není nijak těžkou, naopak je snadnější, než se to mnohému zdá. Nebude-li přesto v některých situacích člověk vidět – vědět, kde se právě nachází cesta dobra – má říci sobě i druhým, že neví a má si vybrat ještě nový, krátký čas na to, aby cestu dobra směl ve svém poctivém zkoumání nalézt.

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn