Cit a rozum

Je ještě možné znovu vystavět v dnešní společnosti mezilidské vztahy na atmosféře důvěry?

Jak tuto atmosféru vytvořit?
Cit a rozum – dvě veličiny v našem životě, bez kterých svět lidí ztrácí svůj smysl.
Cit = ideály pro vznešenější, ušlechtilejší život
Rozum = cesta, jak tyto ideály racionálně přenést do každodenního života.
Jedno bez druhého je oslabené, náchylné ke zkreslování a k deformaci.

Cit a rozum musí se snažit spolupracovat a ve své spolupráci respektovat zákonitosti, působící ve vesmíru.
Smysl lidského bytí na Zemi, je ve své nádherné individuálnosti a neopakovatelnosti jít cestou získávání zkušeností v prožívání citu za spoluúčasti rozumového uvědomování si této skutečnosti.

 

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn