Počáteční impuls

Impuls k vytvoření konference „Lidská společnost 2009 – 2019 – Osud nebo naděje?“ vznikl v několika jednotlivcích na základě uvědomění si skutečnosti toho, že v roce 2009 uplyne již 20 let od roku 1989. Ano, v letošním roce uplynou již dvě dekády života ve společnosti, která se trvale proměňuje ve spektru priorit svých existenčních hodnot. To nás vede, stejně tak jako mnohé ostatní lidi, k potřebě přirozené bilance, rekapitulace uplynulých let, k rekapitulaci naší osobní i společenské roviny života v České republice.

Při uvažování nad formou, v hledání nejlepšího způsobu a obsahu této bilance, opakovaně se nám znovu a znovu nabízela možnost podoby širší debaty zastoupením různorodější besedy, symposia, či nakonec nejlépe konference, na jejímž průběhu i výsledku mělo by se podílet vícero osobností, zastupujících různorodé názorové spektrum české společnosti.

Takto vznikla myšlenka České konference! Samozřejmě nezastíráme, že hlavní důraz na to, z jakého pohledu je vedena naše snaha dívat se zpětně do historie České země, ale současně i kupředu do budoucnosti, vyplývá z touhy nalézt a rozvinout skutečné duchovní – etické a morální hodnoty v českém národě.

Jsme si vědomi, že mnohé za posledních 20 let, ale nejen za tuto dobu, nýbrž i za dobu mnohem delší – 1938, 1948, 1968, bylo ztraceno, promarněno, zasypáno ve zdánlivém zatmění či spíše v mdlosti a šedi mnohých zklamání z velkých i malých zrad. Ano, mnohé z hodnotného se ztratilo, a to zejména pak v poslední době ve spěchu za hodnotami, jež se však ve skutečnosti musí jevit z pohledu lidské, citové přirozenosti jako hodnoty nenaplňující.

Vážení čtenáři, chceme se proto společně s Vámi mnohými, kteří nahlížíte výše uvedené s podobným vnímáním, ohlédnout do minulosti života naší země, ale chceme také zejména nalézat odpovědi na otázku „Jak dál?“

Určité ukazatele se přitom vynořují. Není pravda, že není, že neexistuje východisko! Není správné druhým lidem tvrdit, že není možné nalézt duchovně osvícenou cestu k budoucnosti České země. Není pravda, že i další desetiletí musíme být nutně traumatizovaní beznadějí a skepsí v tom, že vždy to s naší malou zemí po určité uplynulé etapě skončí stejně. Na základě vícera zřetelných ukazatelů se domníváme, že není potřeba opakovat znovu a znovu stejné chyby! Cestu je možné nalézt!

Chováme v sobě vnitřní přesvědčení, že lze i v celospolečenském měřítku znovu zažehnout v srdcích lidí světlo naděje, důvěry, pomoci a spolupráce. Chováme v sobě jistotu, že lidé českého národa nesou v sobě nemalé předpoklady pro nalezení cesty opravdového osvícení, předpoklady pro nalezení cesty vlastní osobní cti a důstojnosti.

Milí čtenáři těchto řádků,
pokud alespoň z určité části vnímáte věci shodně, pak přijměte od nás otevřené a vřelé pozvání na konferenci „Lidská společnost 2009 – 2019 – Směřování společnosti – kudy a kam dál“
Těšíme se, že se s Vámi budeme moci 23. – 25. 4. 2010 setkat a hledat společně odpovědi na otázky jednotlivých bodů konference.
zakladatelé stránek
Česká konference 2009 – 2019

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn