Každým rokem od svého založení se Česká Konference snaží při svých pracovních setkáních či schůzkách s dalšími spřízněnými lidmi a iniciativami, včetně pořádání samotných ročníků ČK hledat cesty jak dál, ale také utvářet již zmíněnou Poradu o nápravě věcí lidských. Avšak pro každého člověka, který chce být součástí této Porady, je položeno panem Komenským několik otázek k zamyšlení, které již kdysi vyslovil ve svých úvahách o nápravě věcí lidských. Jde především o to, jsme li vůbec schopni přicházet ve vzájemných promluvách k jednoduchosti, dobrovolnosti a jednotnosti, jelikož tyto tři předpoklady, jež s sebou přinášejí i určitá vnitřní prožívání člověka, ať už ochotu, vstřícnost, odvahu, chtění a touhu po moudrosti, jsou právě potřebné k nacházení odpovědí i východisek „Kudy a jak dál?“

Velké dílo J. A. Komenského stále je a bude velkou výzvou nejenom k zamyšlení, ale též k uvědomění si mnoha souvislostí v našem životě, včetně uchopování slovních pojmů a jejich významů, které se často stávají překážkou ke vzájemné shodě a spolupráci v nápravě věcí lidských. Nahlédněte a začtěte se do těchto ukázek z díla Jana Amose Komenského, mohou inspirovat i vás.

Vřele doporučujeme také tyto čtyři videa, která jsou na téma - Jan Amos Komenský z různých úhlů pohledu účinkujících na České Konferenci. 

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn